EDUCA QUALITY o.s. - O nás

EDUCA QUALITY, o.s. sdružuje majitele nebo ředitele firem, kteří si kladou primárně za cíl přenášení poznatků z praxe do výukového procesu.

Poskytujeme poradenské služby dalším subjektům, které se zabývají celoživotním vzděláváním. Členové sdružení se zabývají kvalitou ve vzdělávání.

V posledních dvou letech jsme se podíleli na zavedení standardu ISO 9001 v několika desítkách středních školách v rámci celé České republiky.

Členy sdružení jsou též pedagogové, kteří se aktivně podílejí na výukovém i řídícím procesu na školách.

Sdružení se proto aktivně zapojuje do pořádaných akcí Technické univerzity v Liberci, především na její Hospodářské fakultě. EDUCA QUALITY, o.s. se intenzivně podílí na realizaci ročních řízených praxí studentů oboru Podnikatelská informatikau u zaměstnavatelů a aktivně ovlivňuje tvorbu studijního plánu tohoto oboru. V rámci národních projektů ESF se sdružení podílelo na organizaci rekvalifikačních kurzů.

Sdružení zná specifika pedagogické profese a činnosti příspěvkových organizací (krajské školy) či soukromých subjektů (privátní školy), jejich řízení ve vazbě na procesy výchovně vzdělávací, manažerské, ekonomické atd.

Kontakty

Vlastimil Pecka

email: info@educaquality.cz

Adresa:
Karlinská 173
460 10 Liberec XVIII - Karlinky
zobrazit na mapě