Aktuality

31.03.2014 - Projekt: Finanční gramotnost ve středočeském kraji (CZ.1.07/3.2.11/02.0114)

Ke dni 31.03.2014 byla realizace projektu ukončena.

Realizace projektu: 01.10.2012 - 31.03.2014
Doba trvání projektu v měsících: 18
Místo realizace projektu: Mladá Boleslav

Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF:
Udržitelnost výsledků a výstupů projektu chápeme jako velmi důležitou součást projektových aktivit. Vytvořené vzdělávací moduly budou nabízeny minimálně 2 roky po ukončení projektu a to za cenu režijních nákladů. Vytvořené výukové materiály včetně e-learningu určené pro cílovou skupinu - účastníci dalšího vzdělávání budou volně dostupné na www stránkách žadatele. Jednotlivé výukové materiály, tak budou i nadále sloužit jako podklad k samostudiu. Materiály určené pro cílovou skupinu lektorů - metodický manuál bude volně dostupný na www stránkách žadatele nebo zaslán na vyžádání.