Aktuality

18.12.2014 - Projekt: Kouzelná věda (CZ.1.07/1.3.00/48.0068)

Realizace aktivit projektu v průběhu ledna 2015.

V průběhu měsíce ledna 2015 dále probíhá realizace aktivit projektu, které jsou určené pro pedagogické pracovníky mateřských škol a školských zařízení v Libereckém a Karlovarském kraji. Jedná se o tyto aktivity:
1) Přírodovědně-technický seminář "Hrátky se zvukem"
2) Dvoudenní kurz osobnostního a sociálního rozvoje "Prezentační dovednosti"
3) Třídenní tuzemská stáž v MŠ KYTIČKA Liberec, Burianova 972/2, Liberec 6, 460 06
Podrobnosti o jednotlivých aktivitách projektu naleznete v sekci aktuální projekty.