Realizované projekty

Finanční gramotnost ve Středočeském kraji

1) POPIS PROJEKTU

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0114

Poskytovatel podpory: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příjemce: EDUCA QUALITY, o.s., Vítězná 734, 460 01 Liberec 1

Celkové náklady projektu: 3 976 340,- Kč

Období realizace projektu: 1. 10. 2012 – 31.3. 2014

Náplní projektu s názvem Finanční gramotnost ve Středočeském kraji, reg.č. CZ.1.07/3.2.11/02.0114 je tvorba nového vzdělávacího programu v oblasti finanční gramotnosti, včetně tvorby výukových a metodických materiálů. Program bude pilotně odzkoušen na cílové skupině: účastníci dalšího vzdělávání. Na základě vyhodnocení pilotního odzkoušení bude náplň programu finalizována do tištěné a elektronické podoby, včetně manuálů a metodik pro lektory dalšího vzdělávání. Pro dosažení co největší dostupnosti a rozšíření mezi obyvatelstvo bude program přepracován do e-learningové formy. S vytvořenými materiály a postupy bude seznámena cílová skupina lektorů dalšího vzdělávání v Středočeském kraji.

Hlavním cílem projektu je vytvoření funkčního vzděl. programu, díky kterému dojde ke zvýšení fin. gramotnosti obyvatel Střed. kraje.

V každé době je důležitá schopnost porozumět financím a schopnost s nimi racionálně zacházet, což je zejména v době finanční krize nepostradatelné. Díky dovednostem a kompetencím, které obyvatelé získají, bude možné eliminovat velkou část jejich finančních rizik.

Moduly finanční gramotnosti

- Základy finanční gramotnosti
- Finanční gramotnost pro občany nad 50 let
- Finanční gramotnost pro zadlužené či předlužené
- Vzdělávací kurz a Metodický manuál finanční gramotnosti pro lektory


2) PROČ TAKOVÝ PROJEKT ?

V dnešním světě je relativně jednoduché půjčit si na cokoliv, okamžitě utratit veškeré úspory nebo během vteřiny o všechno přijít. Výsledkem jsou tak jedinci nebo celé rodiny, které se nacházejí v tísni, často bez možnosti situaci uspokojivě řešit. Právě proto, aby k těmto krizovým situacím nedocházelo, je třeba racionálně jednat. A bez finanční gramotnosti to jde velmi těžko.

To nejdůležitější v této problematické oblasti je obezřetnost. Občané se musí naučit být obezřetní, kalkulovat, promýšlet a plánovat. Největším problémem jsou agresivní reklamní politiky společností. Ty často zamlčují podstatné a také méně příjemné informace, podporují potřebu v potenciálních zákaznících a vzbuzují pocit snadno získaných peněz.

Finanční vědomosti budou hrát stále významnější úlohu také s ohledem na zajištění se na stáří. Budoucí důchodci nebudou moci spoléhat pouze na státní zabezpečení tak, jako tomu bylo doposud. J ako prevence propadu do státní sociální sítě budou mít čím dál větší roli i jiné formy zajištění, z nichž bude potřeba umět dobře vybrat.

Projekt má za úkol zlepšit nedobrou situaci a to v těchto bodech oblasti finanční gramotnosti:
- zvýšit kvalifikační úrovně lektorů
- rozšířit nabídku dalšího vzděl.
- vytvořit vhodné didaktický a metodické materiály pro potřeby vzdělavání v oblasti finanční gramotnosti
- vytvořit podmínky pro včasné preventivní a aktuální poradenství jako nástroje proti předlužení, insolvenci a exekuci
- zajistit dostupnost finanční gramotnosti


3) PRO KOHO JE PROJEKT URČEN ?

Cílovou skupinu projektu budou tvořit:
- Lektoři dalšího vzdělávání. Budou proškoleni tak, aby získali odborné kompetence k výuce finanční gramotnosti. Naučí se připravit a vést školení z finanční gramotnosti na profesionální úrovni a zároveň získají adekvátní znalosti, jež mohou uplatnit i v poradenství.
- Účastníci dalšího vzdělávání. Občané Středočeského kraje se zájmem či potřebou dozvědět se poznatky z finanční gramotnosti. Náplň projektu pomůže vyřešit jejich vlastní finanční situaci, případně finanční situaci lidí z jejich bezprostředního okolí.

Důležitým motivem této cílové skupiny je i zájem o vlastní sebevzdělávání, které jim pomůže orientovat se v zákonitostech finanční gramotnosti. Tyto kompetence slouží jako prevence proti stavu finanční tísně.


4) CÍLE PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je vytvořit a pilotně ověřit vzdělávací program určený pro cílovou skupinu lektorů a účastníků dalšího vzdělávání a dále dostatečně informovat odbornou i širokou veřejnosti Středočeského kraje o existenci vzdělávacího programu a důležitosti jeho absolvování.


KONTAKTNÍ OSOBY:

Iva Pourová – manažer projektu
Tel: +420 776 831 002
E-mail: pourova@educaquality.cz

Romana Kozáková – finanční manažer
Tel: +420 774 831 451
E-mail: kozakova@educaquality.cz

ODKAZY:

Evropský sociální fond v ČR
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Středočeský kraj

Studijní materiály ke stažení

Pro lektory:
1. Základy finanční gramotnosti
2. Finanční gramotnost pro občany nad 50 let
3. Finanční gramotnosti pro zadlužené či předlužené

Pro účastníky:
1. Základy finanční gramotnosti
2. Finanční gramotnost pro občany nad 50 let
3. Finanční gramotnosti pro zadlužené či předlužené

 

E-learning