Realizované projekty

Inovace VP a zkvalitnění vazeb mezi školou, zaměstnavateli a institucemi

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.1.00/32.0065

Název poskytovatele:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Název operačního programu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Partner projektu s finančním příspěvkem :
EDUCA QUALITY, o.s.
Vítězná 734, 460 01 Liberec 1

Celkové náklady projektu:
3 981 230,84 Kč

Období realizace projektu:
1. 8. 2012 – 31.7. 2014

STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU
Hlavním cílem projektu je zkvalitnění celkového vzdělávacího procesu na Vyšší odborné škole ve Varnsdorfu v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce. Projekt je zaměřen na inovaci 5 vzdělávacích programů prostřednictvím zohlednění průběžného monitoringu potřeb trhu práce. Klíčovým bodem bude vytvoření stabilní databáze spolupracujících podniků, organizací a institucí. Tyto organizace budou posléze poskytovat studentům semestrální odborné praxe a zapojí se do výukového procesu formou odborných přednášek a seminářů. Současně s tím budou pořádány semináře pro pedagogické pracovníky VOŠ Varnsdorf, kteří se zároveň budou moci zúčastnit odborných stáží u zapojených podniků a přenést tak nové poznatky z profesní sféry do výuky. Soustavné propojování teorie a praxe společně se získanými praktickými zkušenostmi výrazně ulehčí absolventům VOŠ Varnsdorf přechod do pracovního procesu. Celkový výstup projektu zahrnuje min. 270 studentů VOŠ Varnsdorf a 20 podpořených pedagogů.

Portál Souvislá praxe
Úkolem portálu je zjednodušit komunikaci mezi studenty a organizacemi. Bude sloužit jako databáze podniků spolupracujících s Vyšší odbornou školou Varnsdorf, což umožní studentům vybrat si pro svou praxi vhodnou firmu dle svého zaměření. Další výhodou portálu je umožnění předávání si zkušeností studentů získaných během praxí. Součástí portálu bude také možnost vkládání nabídek a poptávek práce praxí. Studenti budou moci praxe poptávat, naopak podniky budou mít možnost vložit nabídku volných pracovních pozic nejen pro výkon odborných praxí. Odkaz na portál: sp.vosvdf.cz.

Kontaktní osoby:
Manažer projektu – Miroslav Kokta
kokta@vosvdf.cz, tel.: 412 372 727; www.vosvdf.cz
Za partnera projektu – Bc.Markéta Pavlíčková
pavlickova@educaquality.cz; , tel.: 776 831 004

Výstupy projektu:
Analýza mapující situaci absolventů na trhu práce a Analýza požadavků zaměstnavatelů na absolventy VOŠ
Analýza ke tvorbě portálu
Zpráva k portálu
Monitoring trhu práce - Analýza mapující situaci absolventů na trhu práce