Realizované projekty

Kouzelná věda

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0068

Poskytovatel podpory:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Název operačního programu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příjemce:
IQLANDIA, o.p.s., Košická 6, 460 12 Liberec 6

Partner:
EDUCA QUALITY, o.s., Vítězná 734, 460 01 Liberec 1

Období realizace projektu:
02.07.2014 – 30.06.2015

CÍL PROJEKTU
Projekt si klade za cíl zvyšování kompetencí a profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol a školských zařízení v Libereckém a Karlovarském kraji, vzdělávajících předškolní děti podle platného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Jedná se o cílovou skupinu, která nebyla dosud v současném programovém období dostatečně podpořena a projektová žádost tak reaguje na požadavky tohoto stupně vzdělávání v návaznosti na RVP PV, konkrétně v oblasti polytechnického vzdělávání a osobnostního a sociálního rozvoje učitele.

AKTIVITY PROJEKTU
1) Přírodovědně-technické semináře - 5 různých tematických školení z oblasti přírodních věd
2) Kurzy osobnostního a sociálního rozvoje učitele - 7 druhů kurzů posilujících zejména komunikační a organizační schopnosti učitelů (příp. vedoucích pracovníků MŠ)
3) Stáže - stáže v tuzemských MŠ, které přislíbily spolupráci při sdílení svých zkušeností a pedagogických postupů při práci s dětmi předškolního věku.
Projekt podpoří celkem min. 420 pedagogických pracovníků MŠ, z toho min. 300 pedagogických pracovníků MŠ prostřednictvím přírodovědně-technických seminářů, min. 100 pedagogických pracovníků MŠ prostřednictvím kurzů osobnostního rozvoje a min. 20 pedagogických pracovníků MŠ formou odborných stáží.

Kontaktní osoby:
Jana Sklenářová – manažer projektu
Tel: +420 608 519 892
E-mail: sklenarova@educaquality.cz

Romana Kozáková – finanční manažer
Tel: +420 774 831 451
E-mail: kozakova@educaquality.cz

Odkazy
Kurzy, semináře a další aktivity projektu
www.msmt.cz
www.esfcr.cz

Materiály ke stažení
Metodika pro lektory - Asertivita v pracovni praxi.pdf
Metodika pro lektory - Motivace_finální verze.pdf
Metodika pro lektory - Obratna komunikace v konfliktnich situacich.pdf
Metodika pro lektory - Prezentacni dovednosti.pdf
Metodika pro lektory - Rozvoj kreativity.pdf
Metodika pro lektory - Stress management.pdf
Metodika pro lektory - Time management.pdf
Výukové materiály - Asertivita v pracovni praxi.pdf
Výukové materiály - Motivace.pdf
Výukové materiály - Obratna komunikace v konfliktnich situacich.pdf
Výukové materiály - Prezentacni dovednosti.pdf
Výukové materiály - Rozvoj kreativity.pdf
Výukové materiály - Stress management.pdf
Výukové materiály - Time management.pdf