Realizované projekty

Kouzelná věda

Projekt si klade za cíl zvyšování kompetencí a profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol a školských zařízení v Libereckém a Karlovarském kraji.

Podrobnosti o projektu ... Kurzy, semináře a další aktivity projektu


Inovace VP a zkvalitnění vazeb mezi školou, zaměstnavateli a institucemi

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění celkového vzdělávacího procesu na Vyšší odborné škole ve Varnsdorfu v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce.

Podrobnosti o projektu ...


Finanční gramotnost ve Středočeském kraji

Náplní projektu je tvorba nového vzdělávacího programu v oblasti finanční gramotnosti, včetně tvorby výukových a metodických materiálů.

Podrobnosti o projektu ...


TEORIE A PRAXE - podpora získání stáží studentů VŠ u zaměstnavatelů, přenášení praktických zkušeností do výuky


Náplní projektu je podpora studentských praxí na Hospodářské fakultě Technické univerzity v Liberci se zaměřením na obory Pojišťovnictví a Podnikatelská informatika. V souvislosti s nárůstem počtu studentů (praktikantů) chceme rozšířit a stabilizovat síť spolupracujících podnikatelských organizací, Hospodářské fakulty TUL, studentů a absolventů jednotlivých oborů.

Vzájemné propojení univerzity s externími podniky umožní oboustranné sdílení praktických i teoretických poznatků z ekonomických a informatických oborů.

Dalším cílem projektu je vyslání akademických pracovníků na konference na území České republiky a do zahraničí. V rámci projektu budeme organizovat i vlastní konference.

Nově nabyté poznatky poté využijeme ke zdokonalení současných studijních programů.

Celkový výstup projektu zahrne na 600 podpořených studentů HF TUL a více než 20 podpořených akademických pracovníků.

Podrobnosti o projektu